Verslag algemene ledenvergadering 2019

Algemeen — Gepubliceerd op 24 oktober 2019 17:50 door Willem Bardoel

Donderdag 17 oktober vond het belangrijkste orgaan binnen onze vereniging plaats, de algemene ledenvergadering. De opkomst was met 48 om 56 iets lager dan het voorgaande jaar. Omstreeks 21:40 begon voorzitter Bas voor het eerst als voorzitter de ALV. Hij heette alle leden welkom en blikte terug op het afgelopen jaar en benoemde de 3 speerpunten van het bestuur, het vrijwilligersbeleid, samenwerking en de accommodatie. 

Aangaande onze vrijwilligers, is de club op het moment bijzonder content met de invulling van de diverse commissies alsmede trainers/leiders. Iets waar we echt trots op kunnen zijn. 

Op het gebied van samenwerking is er vorig seizoen een pilot geweest met Hapse Boys, welke op diverse wijze als succesvol geïnterpreteerd kan worden. Dit seizoen zijn er geen combinatieteams, wel is er een stuurgroep actief, bestaande uit 6 personen (3 van Hapse Boys en 3 van de Zwaluw) die regelmatig bij elkaar komt en kijkt wat er mogelijk is en hoe we elkaar als verenigingen kunnen helpen. De accommodatie stond als apart agendapunt op de agenda. 

Verder kwamen de standaard zaken van een ledenvergadering naar voren. Tim Hendriks las als secretaris het jaar verslag van de club voor. Hans van Tits blikte in het jaarverslag jeugdsecretaris terug op het afgelopen seizoen en interim-penningmeester Maarten Menting liet de financiële middelen en begroting voor het komend seizoen zien. De contributie zal volgend seizoen met 2% omhoog gaan en Giel van Huisseling deed verslag namens de kascontrolecommissie. 

Er waren geen bestuursleden aftredend, wel waren  Joep Kusters en Huub Kempen verkiesbaar als bestuurslid. Zij werden unaniem gekozen door de ALV en zullen toe treden tot het bestuur. Hiermee bestaat het hoofdbestuur nu uit 8 personen. 

Als extra aandachtspunt stond het clubgebouw op de agenda. Voorzitter Bas gaf hierin aan dat het bestuur op de achtergrond druk bezig is met het clubgebouw en er al gesprekken zijn geweest met de gemeente. Zoals jullie wellicht weten, hebben we in maart 2018, ruim € 16.000,- opgehaald met een goederen- en dienstenveiling. Dit geld is gereserveerd voor de verbouwing van onze kantine. Echter staat er meer op de rol voor onze accommodatie. Neem het dak, dat nodig vervangen moet worden en ook de cv-installatie en kozijnen achter hebben, op zijn zachtst gezegd, hun beste tijd gehad. Vandaar dat de club aan het kijken is hoe dit financieel rond te krijgen, om daarna met een speciaal daarvoor ingezette groep te kijken hoe e.e.a. aangepakt gaat worden. Via de website, zullen we hier regelmatig updates over gaan sturen. 

Voor een volgende algemene ledenvergadering wordt nog gekeken naar een iets andere invulling van deze belangrijke avond. 

Het bestuur dankt de leden voor hun aanwezigheid, maar vooral voor hun goede en kritische inbreng bij de ledenvergadering.

Tekst: Tim Hendriks

« ga terug
Security Art Evelien Kapsalon Annemarie Van Alem Fotografie Van Neerven Sport Bouwbedrijf Kerstens V.O.F. Kombi Bouwmaterialen Spar Boere Atlantic Power Autoservice VDB Kersten Assurantiƫn