Verslag algemene ledenvergadering 19 maart 2021

Algemeen — Gepubliceerd op 27 maart 2021 10:45 door Willem Bardoel

Na uitstel te hebben gekregen van de overheid had het bestuur goede hoop om rond maart de Algemene Leden Vergadering op normale wijze te kunnen houden. Helaas is de situatie zoals deze is en moest er een alternatief verzonnen worden. Met hulp van de moderne technieken en R&V-IT werd de vergadering online gehouden via Microsoft Teams. Het deed het bestuur grote deugd dat ruim 50 personen waren ingelogd en dus aanwezig waren bij de Algemene Leden Vergadering van vrijdag 19 maart. 

Voorzitter Bas van den Boom begon gelijk om 19:30 zoals in de uitnodiging stond vermeld. Dit omdat er nog mensen op tijd huiswaarts moesten keren vanwege de avondklok. Hierna nam hij even kort de spelregels en de agenda van deze avond door. 

Secretaris Tim Hendriks droeg de notulen van de ALV van 17 oktober 2019 voor evenals zijn jaarverslag secretaris seizoen 2019/2020. Inmiddels was jeugdsecretaris Hans van Tits ook ‘live’ ingeschakeld en deed zijn verslag over het jeugdvoetbal en de gevolgen van corona. Ondanks dat het natuurlijk ontzettend jammer is dat er nu niet gevoetbald kan worden, gaf hij aan dat creativiteit hoogtij vierde, middels activiteiten thuis. Zo konden er van allerlei uitdagingen gedaan worden en dat leverde toch nog leuke voetbalmomenten op. Min of meer gaf hij meteen een voorzetje voor het volgende onderwerp, namelijk de samenwerking tussen de jeugd van de Hapse Boys en de Zwaluw. 

Voorzitter van de stuurgroep Coos Elbers deed namens de stuurgroep samenwerking Hapse Boys/De Zwaluw Coos een woordje. Hij legde in kort tijdsbestek de huidige situatie uit. Van beide verenigingen zitten drie personen in deze stuurgroep welke met goedkeuring van beide besturen moet uitmonden in een gezamenlijke jeugdorganisatie een SJO. Op de korte termijn is begonnen met de samenwerking tussen zes teams. Op de lange termijn moet de gehele jeugdafdeling gaan samenwerken. Momenteel is de stuurgroep aan het kijken naar inhoudelijke zaken, die op termijn moeten leiden tot een gezamenlijk beleid. Gedacht moet hierbij worden aan vergoedingen van kosten, contributies, betaalde trainers, materiaal aanschaf, gezamenlijk sponsoring. 

Aspirant-penning meester Joep Kusters deed het woord voor het financiële verslag. Hierbij verschenen de sheets bij een ieder thuis op het scherm. Speerpunt en belangrijkste mededeling is dat vv De Zwaluw ontzettend dankbaar moet zijn met de leden en sponsoren die netjes hun bijdragen hebben voldaan en waardoor we nog steeds gezond zijn. Zeker in de huidige situatie, waar de vereniging amper (kantine)inkomsten genereerd. Namens de kascontrole commissie wist Giel van Huisseling te vertellen dat de boekhouding op orde was en dankte de penningmeester voor zijn werk. 

Een ander vast onderdeel van de ALV is de verkiezing van de bestuursleden. Leon Hoesen (kantinecommissie) en Janneke Fransen(jeugdvoorzitter) waren aftredend en herkiesbaar. Er hadden zich geen tegenkandidaten aangemeld. Middels het online hand opsteken via Microsoft Teams werden zij bijna unaniem herkozen en zullen een nieuwe termijn van 3 jaar aangaan in het bestuur. 

Daarna was het tijd voor een verhaal over de stand van de renovatie van het clubgebouw. Het moge duidelijk zijn dat het dak en de ketel hun beste tijd hebben gehad en dat daarnaast de kantine een opknapbeurt kan gebruiken. Voor de kantine is €17.000,- opgehaald middels de jubileumveiling, daarnaast konden de leden stemmen voor een af te sluiten renteloze rekening bij Bavaria. Hiermee ging de vergadering met een ruime meerderheid akkoord. Ook voor de verbouwing van het dak/de vervanging van de ketel zijn al plannen gemaakt. Aangaande de verbouwing gaat het bestuur middels de website jullie waar mogelijk informeren. Het bestuur wil het vooral goed aanpakken en hoopt deze zomer te kunnen starten, maar dat hangt weer af van diverse factoren. 

Het bestuur bedankt Rinze Verhoeven van R&V-IT en Jaro Controls voor de technische ondersteuning, maar ook zeker de leden voor hun aanwezigheid en inbreng tijdens deze belangrijke avond voor de club.

Tekst: Tim Hendriks

« ga terug
Security Art Kersten Assurantiƫn Evelien Spar Boere Kombi Bouwmaterialen Van Neerven Sport Kapsalon Annemarie Bouwbedrijf Kerstens V.O.F. Autoservice VDB Van Alem Fotografie Atlantic Power