Terugblik Algemene Ledenvergadering

Informatief — Gepubliceerd op 16 november 2021 14:40 door Anne Menting

Zaterdag 6 november vond de algemene ledenvergadering, kortweg alv, plaats. Wat eigenlijk de belangrijkste avond is om al onze leden te informeren. Het is tevens de mogelijkheid biedt om als lid vragen te stellen. Om iets meer ‘schwung’ aan deze avond te geven, is besloten deze op een zaterdag avond te houden, met daarnaast een activiteit. Helaas was de opkomst met 25 personen wat aan de lage kant.

Iets over half 8 heette voorzitter Bas van den Boom de aanwezige leden welkom en gaf aan dat er 10 afmeldingen waren. Waaronder penningmeester Maarten Menting, die ziek was.

Allereerst blikte secretaris Tim Hendriks terug op online ALV van 19 maart 2021 en deed zijn wat verkorte versie van het jaarverslag secretaris. De ALV keurde de notulen goed en had geen op- en of aanmerkingen op het verslag.

Namens de jeugd, deed jeugdwedstrijdsecretaris Hans van Tits het woord en gaf aan dat het fijn was om weer te mogen voetballen. Daarnaast benadrukte hij het belang van vrijwilligers en ook dat het lastiger wordt om alle plekken bezet te krijgen. Indirect gaf hij het voorzetje naar het volgende onderwerp, de samenwerking tussen Hapse Boys en de Zwaluw. Coos Elbers deed als lid van de stuurgroep samenwerking Hapse Boy en de Zwaluw het woord. Hij vertelde dat deze noodzakelijke samenwerking op verschillende vlakken al goed loopt. De stuurgroep werkt prettig samen met beide verenigingen en het geheel is zeer constructief. Doelstelling is om een complete SJO (samenwerking jeugdopleiding) te gaan vormen. Daarvoor moet nog wel wat water door de Maas, zo moet er bijvoorbeeld een compleet nieuw tenue komen voor deze SJO.

Aspirant-Penningsmeester Joep Kusters deed het financiële verslag en gaf aan dat het een lastig jaar was voor de vereniging, maar met dank aan sponsoren, leden en tegemoetkomingen sloten we positief af. Daarbij konden enkele posten tussendoor stilgezet worden. Voorzitter Bas, sprak ook zijn dank uit aan Mark Artz die veel energie heeft gestoken in de administratieve rompslomp ten aanzien van het aanvragen van de verscheidene regelingen. Giel van Huisseling was namens de kascontrole commissie aanwezig en bedankte de penningmeester voor zijn werk. Voor de kascontrole commissie zijn we nog op zoek naar nieuwe leden. De contributie werd met toestemming van de ALV gewijzigd. Deze zal volgend seizoen voor senioren €170 gaan bedragen, voor de jeugd is nog even afwachten of er per 1 juni sprake is van een SJO.

Van de huidige bestuursleden waren aftredend en herkiesbaar Maarten Menting (penningmeester), Celine van Bergen (technische commissie) en Tim Hendriks (secretaris). Alle 3 bestuursleden werden unaniem herkozen als bestuurslid. Voorzitter Bas sprak ook zijn tevredenheid uit over de grote van het bestuur, dat uit 8 personen bestaat.

Een ander belangrijk punt was de renovatie van het clubgebouw. Er is nog steeds een bedrag wat tijdens de jubileumveiling is opgehaald beschikbaar voor de renovatie van de kantine. Voor werkzaamheden aan het clubgebouw is de gemeente ingeschakeld. Allereerst zijn de 2 ketels vervangen en is er nu 1 ketel. Binnenkort zal het bovenste leidingwerk grondig nagekeken worden en ook hopen we snel meer te weten over de aanpak van het dak. Dit zal tijdens een zomer stop plaats vinden. Voorzitter Bas liet op een presentatie een planning zien. Het doel is om binnenkort 2 werkgroepen te formeren die de bouw in goede banen te gaan (beige)leiden.

Na de rondvraag werd een ronde van de club geschonken en kon de feestavond, in de vorm van een Hollandse avond beginnen.

Het bestuur bedankt de aanwezige leden voor hun aanwezigheid en goede inbreng en hoopt op deze wijze de ALV tot een succesvolle clubavond te maken.

« ga terug
Aben Reclame Cuijk Autoservice VDB Spar Boere Bouwbedrijf Kerstens V.O.F. Kapsalon Annemarie Evelien Van Neerven Sport Kersten Assurantiƫn