Richtlijnen Coronavirus - Update

Informatief, Algemeen — Gepubliceerd op 15 maart 2020 19:30 door Anne Menting

Gelet op de berichtgeving over het coronavirus in algemene zin en voor de provincie Noord-Brabant in het bijzonder volgt hieronder nadere informatie waar wij u verzoeken zich ook aan te houden.

Afgelopen vrijdag heeft het RIVM een richtlijn voor inwoners voor Noord-Brabant gecommuniceerd en adviseren zij voor inwoners van Noord-Brabant om bij verkoudheid, hoesten of koorts de sociale contacten te beperken en dus zoveel mogelijk thuis te blijven.

Dit advies geldt gedurende de steekproef die op dit moment in Brabant wordt gehouden. De verwachting is dat de uitslag in de loop van komende week bekend wordt. Daarom doen we een beroep op uw verantwoordelijkheid om mede te zorgen dat we de risico’s op besmetting, ook bij onze voetbalvereniging, zo klein mogelijk houden.

Wij verzoeken voetballers en ouders van voetballers bij wie één van deze klachten zich voordoet niet naar De Zwaluw te komen, ongeacht of het een training of wedstrijd betreft. Ditzelfde geldt voor bijeenkomsten die bij De Zwaluw worden georganiseerd.

Pas als de klachten 24 uur weg zijn, is het wenselijk weer naar De Zwaluw te komen. Als u of uw kind om die reden niet kan komen, volstaat een simpele afmelding bij één van de leiders van het team.

De volgende aanvullende adviezen kunnen er voor zorgen dat het virus zich minder verspreidt:

  • Neem je eigen drinkflesje mee (drink niet uit elkaars fles)
  • Geef elkaar geen knuffel of omhelzingen bij bijvoorbeeld doelpunten
  • Schud elkaar niet de hand
  • Moet je toch niezen, nies dan in je elleboog. Probeer het aanraken van je neus, mond en ogen te beperken. Neem voor de zekerheid papieren zakdoekjes mee en gooi deze na 1x gebruik weg in de daartoe bestemde vuilnis bak of container. Nooit op een willekeurige plaats achterlaten.
  • Was je handen regelmatig, dus vaker dan normaal. Daarmee kun je voorkomen dat je besmet raakt.
  • Was je handen regelmatig, dus vaker dan normaal. Daarmee kun je voorkomen dat je besmet raakt.

Wij vinden het als voetbalvereniging belangrijk om de richtlijnen van het RIVM en de GGD in deze te blijven volgen en dat ook zo met u te communiceren. Wij vertrouwen er op dat u hiervoor begrip heeft. Mochten er veranderingen zijn, dan informeren wij u direct.

Update 15-3-2020: 
De KNVB heeft, op advies van het RIVM, alle amateurwedstrijden tot en met 6 april afgelast in verband met de ontwikkelingen van het Corona-virus. Tevens adviseert de KNVB om alle trainingen, oefenwedstrijden en overige activiteiten af te gelasten. Het bestuur is van mening dat de gezondheid van onze leden voorop staat en heeft daarom besloten om dit advies van de KNVB op te volgen. Dat betekent dat het sportpark tot en met maandag 6 april gesloten is. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij jullie daarover informeren.

Mochten er vragen zijn, dan horen wij dat graag.

Het bestuur

« ga terug
Security Art Atlantic Power Bouwbedrijf Kerstens V.O.F. Kersten Assurantiƫn Spar Boere Autoservice VDB Van Neerven Sport Evelien Kombi Bouwmaterialen Van Alem Fotografie Kapsalon Annemarie