Openingswoord van de nieuwe voorzitter

Algemeen — Gepubliceerd op 17 oktober 2018 19:00 door Willem Bardoel

Vorige week werd Bas van den Boom benoemd tot de opvolger van aftredend voorzitter Peter Coenen. Nadat de voorzittershamer symbolisch werd overgedragen, richtte de nieuwe zich tot de aanwezige leden met een speech. Deze toespraak is hier volledig te lezen.

"Afgelopen donderdag ben ik door de leden tijdens de Algemene Leden Vergadering gekozen als nieuwe voorzitter van VV De Zwaluw. Ook Celine van Bergen en Maarten Menting zijn toen toegetreden tot het hoofdbestuur.

Allereerst wil ik alle leden bedanken voor het vertrouwen dat jullie Celine, Maarten en mij gegeven hebben. Wij gaan er alles aan doen om deze benoemingen waar te maken. Ik meen het oprecht als ik zeg dat het een voorrecht is om bestuurslid van deze vereniging te zijn. En ik denk dat ik daarin ook namens mijn medebestuursleden spreek.

Als bestuur zullen wij de alledaagse voetbalzaken op moeten pakken die natuurlijk door moeten lopen. Zoals de financiële huishouding van de vereniging en het technische beleid. Maar een belangrijke taak van het nieuwe bestuur zal ook zijn om te kijken naar de toekomst. Wat staat ons te wachten? Hoe moeten we daar mee omgaan? En, wat is het beleid van de vereniging daarin? En dan zie ik voor de nabije toekomst drie belangrijke thema’s:

In de eerste plaats het vrijwilligers-vraagstuk. Het wordt steeds moeilijker vrijwilligers te vinden. Dat is niet alleen bij onze vereniging zo, maar dat is een landelijke trend. We zullen de inzet van iedereen nodig hebben om de vereniging in de toekomst overeind te houden. Naast de vele vrijwilligers die actief zijn binnen onze vereniging, zullen de leden en mogelijk ook de ouders hun steentje bij moeten blijven dragen. De inzet van vrijwilligers is heel belangrijk voor de vereniging en dit zal alleen maar belangrijker worden.

Als tweede punt moeten we kijken naar een mogelijke toekomstige samenwerking. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen zal het in de toekomst steeds moeilijker worden voor elke dorp om een voetbalvereniging overeind te houden. We zien in onze omgeving al voorbeelden van een gedeeltelijke of gehele samenwerking of fusie tussen verenigingen. Dat betekent niet dat De Zwaluw over een paar jaar niet meer bestaat, maar we moeten ook niet weglopen voor dit thema en kijken op welke manier we hier als vereniging sterker van worden. 

Als laatste punt ons clubgebouw, dat toe is aan een renovatie. Met de Jubileumveiling is een bedrag van ongeveer €17.000 opgehaald dat bestemd is voor deze renovatie. We zullen proberen om, met hulp van bedrijven en instanties, slim met dit geld om te gaan, zodat we misschien toch meer als alleen de kantine aan kunnen pakken. Ook hierbij is de hulp van zoveel mogelijk vrijwilligers meer dan welkom.

Voor deze thema’s en voor alles wat speelt binnen de vereniging, hebben wij als hoofdbestuur de hulp nodig van iedereen die betrokken is bij de vereniging. Van spelers, vrijwilligers, ouders, supporters, sponsoren tot aan eigenlijk iedere inwoner van Oeffelt. Op die manier heeft deze vereniging nog een mooie, lange toekomst.

Ik weet ook uit ervaring dat de sfeer binnen een vereniging voor een groot deel wordt veroorzaakt door de sportieve prestaties van met name het eerste elftal. Daarom wens ik dit team maar zeker ook alle andere senioren- en jeugdteams heef veel sportief succes in dit seizoen."

« ga terug
Kersten Assurantiƫn Bouwbedrijf Kerstens V.O.F. Van Alem Fotografie Van Neerven Sport Evelien Kapsalon Annemarie Kombi Bouwmaterialen Autoservice VDB Security Art Atlantic Power Spar Boere