Laatste nieuwsbrief: Groen licht SJO

Algemeen, Jeugd — Gepubliceerd op 06 juni 2022 10:25 door Willem Bardoel

 In nieuwsbrief 7 van 31-01-2022 heeft u kunnen lezen dat er weer een volgende nieuwsbrief komt bij nieuwe belangrijke informatie. Welnu, deze nieuwe belangrijke informatie is er.

Niet alleen dat we de afgelopen week 2 kampioenen bij de combiteams hebben mogen begroeten, en niet alleen omdat de gezamenlijke activiteiten gehouden in Oeffelt en Haps (sportdag en kampweekend) voortreffelijk zijn verlopen, maar zeker ook omdat op 12 maart j.l. de stuurgroep samen met de beide hoofdbesturen aan tafel heeft gezeten om de vragen die we aan het hoofdbestuur hadden gesteld te bespreken. De uitkomst van deze bijeenkomst leverde een uitermate positief resultaat op. (in de nieuwsbrieven 6 en 7 is deze procedure reeds besproken). 

Vooral het creëren van voldoende draagvlak voor onze samenwerking was voor éénieder een factor van doorslaggevende betekenis. De uitslag van de enquêtes (zie nieuwsbrief 7) als wel de mening van de besturen waren uitgesproken helder. Er IS ruim voldoende draagvlak gebleken onder spelers, trainers/leiders, ouders en besturen.

Dit betekent dus dat de beide besturen groen licht hebben gegeven om de laatste stappen te ondernemen om definitief met een SJO (samenwerkende jeugdorganisatie) te starten.

Het al eerder genoemde “addertje” (nieuwsbrief 7 ad. 4) blijkt echter toch nog een te hoge drempel te zijn om al in het nieuwe voetbalseizoen 2022/2023 met de SJO te kunnen starten. Wel zijn de beide sponsorcommissies tot overeenstemming gekomen om met ingang van het seizoen 2023/2024 deze start wel te kunnen maken. Dat betekent dus dat de sponsorcommissies garant staan voor de aanschaf van een gezamenlijk tenue voor de jeugdafdelingen van beide verenigingen. Dit is immers een eis van de KNVB om een SJO te mogen starten. Dit betekent wel dat er voor deze commissies een mooie uitdagende taak ligt om onze verenigingen te verrassen met een nieuwe outfit voor de jeugd. Overigens zal deze outfit, voor zover mogelijk, op democratische wijze worden gekozen. Hier hoort u het komende seizoen beslist meer over. 

(Voor alle duidelijkheid; in het komende seizoen zullen wel alle jeugdteams als combiteams staan ingeschreven bij de KNVB, echter onder het kopje ST, zijnde “samenwerkende teams”. (zie ook nieuwsbrief 7 ad.4)

Eén en ander betekent wel dat de taak van de stuurgroep erop zit. Afgelopen dinsdag 31 mei is er voor het laatst door deze groep vergaderd. Na 3 jaar samenwerking is door de leden van de stuurgroep een draaiboek samengesteld waarin de randvoorwaarden staan omschreven die tot volledige samenwerking moeten leiden tussen de jeugdafdelingen van V.V. Hapse Boys en V.V. De Zwaluw.                                                                           

De randvoorwaarden zijn besproken met en akkoord bevonden door beide besturen. Dit document moet men zien als een groeidocument voor de toekomst. Afspraken, inzichten en voorwaarden zoals vermeld in dit document zullen periodiek geëvalueerd moeten worden, zodat deze in overeenstemming blijven met de manier van samenwerken tussen beide verenigingen.

Dit proces vergt een grote inzet en betrokkenheid van alle bestuurders, kaderleden, leden en ouders van de beide verenigingen. Het succes van de samenwerking zal sterk bepaald worden door de manier waarop tussen alle betrokkenen gecommuniceerd wordt.

Wij wensen iedereen tijdens dit proces een plezierige en succesvolle samenwerking.       Een laatste taak van de stuurgroep is om het al eerder genoemde draaiboek op een wat meer officieel moment over te dragen aan de voorzitters van de beide verenigingen. Helaas is een geschikte datum voor dit moment nog niet gevonden.

Namens de stuurgroep wil ik graag iedereen bedanken die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van deze samenwerking. 

Alvast een fijne vakantie en een sportief en succesvol nieuw voetbalseizoen gewenst. En natuurlijk hopen we dat de moederschepen van zowel De Zwaluw als Hapse Boys niet zullen zinken. Zet hem op.

Namens de stuurgroep;

• De Zwaluw: Coos Elbers (voorzitter), Merijn Elbers en Janneke Franssen

• Hapse Boys: Pascal Adriaans, Robert Meijer en Jacky van der Poel

« ga terug
Autoservice VDB Van Neerven Sport Bouwbedrijf Kerstens V.O.F. Kersten Assurantiƫn Spar Boere Aben Reclame Cuijk Evelien Kapsalon Annemarie