Emoties

De zomervakantie is voorbij en langzamerhand is iedereen weer gewend aan het ritme van alledag. De scholen zijn weer begonnen en een nieuw sportseizoen staat voor de deur. Afgelopen seizoen heeft  De Zwaluw geïnvesteerd in het samenwerken met basisschool Het Telraam en andere sportverenigingen uit ons dorp. Gezamenlijk hebben we een aantal gouden regels vastgesteld.

De gouden regels zijn:

  • We helpen elkaar
  • We vertrouwen elkaar
  • We lachen elkaar niet uit
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand doet zielig
  • Respect voor onszelf en de ander 

Ook dit nieuwe seizoen gaan we weer voor een goede samenwerking en veel sportplezier voor u en uw zoon of dochter.

Zoveel meer
Als voetbalclub willen we graag uw kind stimuleren te voetballen en tegelijkertijd te leren accepteren dat winnen niet het enige is dat telt. Voetballen (of sporten in het algemeen) levert zoveel meer op zoals leren samenwerken, leren incasseren, leren vertrouwen op jezelf en een ander, leren fouten maken en te herstellen. 

Emoties
Voor ouders kan het soms moeilijk zijn om langs de lijn naar hun voetballende kind te kijken en daar géén emoties bij te hebben. Wordt er gescoord dan is iedereen natuurlijk erg blij. Gaat het echter wat minder goed dan horen ook daar emoties bij. Soms onderschatten ouders dat de emoties langs de lijn van invloed zijn op het gedrag van de kinderen.

Steunen
Natuurlijk betekent dit niet dat je langs de lijn geen emoties mag tonen; betrokkenheid is zeker van belang en helpt u kind in zijn of haar sportplezier. Echter te veel (negatieve) emoties gaan ten koste van het sportieve klimaat. Als voetbalclub vragen we dan ook om een positief oudersupport, wat wil zeggen steun je kind op een positieve wijze en durf op de achtergrond te blijven. 

Ik wens u en uw zoon/dochter en onze vereniging De Zwaluw een sportief voetbalseizoen toe.

Tekst: Ingrid Haerkens

Kersten Assurantiƫn Autoservice VDB Bouwbedrijf Kerstens V.O.F. Van Neerven Sport Evelien Spar Boere Kapsalon Annemarie Aben Reclame Cuijk