Vertrouwenspersoon

Het bestuur van voetbalvereniging De Zwaluw wijst minimaal één persoon aan die de functie van vertrouwenspersoon voor de club zal vervullen. De algemene taak van de vertrouwenspersoon omvat het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag van overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging, mits dit gedrag zich in de context van de vereniging heeft afgespeeld.

Ingrid Haerkens Vertrouwenspersoon 0485-361889
06-27365331

Ingrid Haerkens is door voetbalvereniging De Zwaluw aangesteld als vertrouwenspersoon binnen de club. De in Oeffelt woonachtige jeugdverpleegkundige is onder meer een aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers van de club. “Het bestuur van v.v. De Zwaluw heeft me gevraagd voor de functie van vertrouwenspersoon voor ouders, kinderen en leiding van v.v. De Zwaluw. Ik heb hier positief op geantwoord”, vertelt Haerkens. Ik ben jeugdverpleegkundige en Pedagoog en werk vanuit de GGD Hart voor Brabant voor het Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk. Mijn taak is wanneer er zich grote en kleine problemen voordoen, samen met ouders en jeugdigen kijken hoe de problemen aangepakt en opgelost kunnen worden.

“Ik ben Ingrid Haerkens, 54 jaar jong, woon in Oeffelt. Ik ben getrouwd met Martin Hoekstra en wij zijn, zoals je dat zo mooi zegt, een nieuw samengesteld gezin. Ik heb drie zonen, Martin heeft drie dochters. Alle kinderen studeren of werken en wonen niet meer thuis maar komen geregeld naar huis, dan is het huis vol en erg gezellig”, zegt Haerkens. “Mijn zonen zijn alle drie jeugdlid  geweest van v.v. De Zwaluw. Zij hebben daar een prima tijd gehad. Ik vond het altijd  erg leuk om te gaan kijken en mee te leven met de wedstrijd. Ik vind het  belangrijk dat kinderen de gelegenheid krijgen om te sporten en te leren om als team met elkaar op te trekken, de voetbalclub is daar een prima plek voor.” 

In het reglement vertrouwenspersoon staat uitgebreid beschreven wat de taken van een vertrouwenspersoon zijn. Haerkens: “Indien nodig, hoop ik dat je de weg naar mij kunt vinden en dat we samen kunnen kijken naar dat wat er zich voordoet om samen met je tot een oplossing te komen.”

Bouwbedrijf Kerstens V.O.F. Autoservice VDB Aben Reclame Cuijk Evelien Van Neerven Sport Kersten Assurantiƫn Kapsalon Annemarie Spar Boere